NaProTechnologia

NaProTechnologia (NaProTECHNOLOGY®):

  • Dynamicznie rozwijająca się gałąź medycyny, założona przez dr Thomasa Hilgersa (Instytut Papieża Pawła VI,Omaha, USA).
  • Dziedzina medycyny zajmująca się rozwiązywaniem problemów z niepłodnością za pomocą rzetelnej diagnostyki ukierunkowanej na skuteczne leczenie.
  • Korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, endokrynologii i chirurgii oraz Modelu Creighton, polegającegona obserwacji cyklu miesiączkowego kobiety.
  • Diagnostyka i leczenie farmakologiczne są dostosowane do przebiegu cyklu owulacyjnego.
  • Niesie pomoc małżeństwom mającym trudność z poczęciem (niepłodność) lub donoszeniem dziecka (poronienia)oraz rozwiązuje wiele innych problemów zdrowotnych.
  • Odnosi się z szacunkiem do ludzkiej płciowości, godności małżonków oraz życia ludzkiego od chwili poczęcia (pro life).

NaProTechnologia jest stale rozwijana przez Instytut papieża Pawła VI w Omaha (Nebraska USA, www.popepaulvi.com), The American Academy of Fertility Care Proffesionals z siedzibą w St. Louis (www.aafcp.org) oraz International Institute of Restorative Reprodusctive Medicine z siedzibą w Londynie. NaProTechnologia jest obecna w świecie już blisko 30 lat, a jej twórcą jest dr Thomas Hilgers.

NaProTechnologia pojawiła się w Polsce w 2007 roku, a wraz z nią nadzieja dla małżonków borykających się
z problemem braku płodności – nadzieja na poczęcie bez konfliktu sumienia. NaProTechnologią w Polsce zajmuje się
blisko 30 lekarzy (https://wtrosceoplodnosc.pl/lekarze/) i prawie 70 instruktorów (https://wtrosceoplodnosc.pl/instruktorzy/ We Wrocławiu funkcjonuje Duszpasterstwo Naprotechnologii.

NaProTechnologia to nauka o zdrowiu prokreacyjnym w szczególności kobiet, medycyna na najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym, która korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii czy endokrynologii. NaProTechnologia w monitorowaniu płodności i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego posługuje się standaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym, tj. Modelem Creighton. Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i właściwe leczenie.

W NaProTechnologii lekarz skupia się najpierw na diagnostyce skorelowanej z cyklem kobiecym, na ustaleniu przyczyny zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, następnie na właściwym leczeniu (jeśli trzeba także mężczyzny), które umożliwia małżonkom poczęcie w sposób naturalny w akcie współżycia. Standaryzowana obserwacja cyklu umożliwia zdiagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, dalszą pogłębioną diagnostykę i leczenie, którego efekty można dostrzec i monitorować w karcie cyklu Modelu Creighton.

NaProTechnologia, czyli technologia naturalnej prokreacji, jest metodą leczenia stosowaną na świecie, wykorzystywaną w leczeniu:

NaProTechnologia jest to pewien sposób postępowania diagnostycznego i leczenia, mieści się w ramach konwencjonalnej medycyny, choć posługuje się prostą nieinwazyjną diagnostyką opartą na obserwacji cyklu płodności. Schemat diagnostyczno-terapeutyczny w niepłodności wg NaProTechnologii przedstawia się następująco:
Etap I – zidentyfikowanie problemu (2-6 m-cy) 
nauka Modelu Creighton oraz m.in.: interpretacja kart obserwacji cyklu, badania biochemiczne (profile hormonalne skorelowane z obserwacjami cyklu), ultrasonograficzne (w tym monitorowanie owulacji), badanie nasienia
(z poszanowaniem zasad moralnych), diagnostyka zabiegowa (laparoskopia bliskiego kontaktu, histeroskopia, selektywna histerosalpingografia i in.)
Etap II – leczenie (1-6 m-cy) 
obserwacje wg Modelu Creighton oraz m.in.: leczenie farmakologiczne oraz zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastyka narządu rodnego i in.
Etap III – utrzymanie 12 efektywnych, „dobrych” cykli
obserwacje wg Modelu Creighton oraz m.in.: utrzymanie prawidłowego przebiegu krwawienia, rozwoju śluzu, owulacji, długości trwania oraz jakości fazy poowulacyjnej, prawidłowego stężenia hormonów i in.

NaProTechnologia jest niezwykle skuteczna. Dzięki zastosowaniu Modelu Creighton ciążę uzyskuje się u 20 – 40% niepłodnych małżeństw (gdy obserwacja trwa odpowiednio od 6 do 12 miesięcy), natomiast dzięki zastosowaniu NaProTechnologii do ciąży dochodzi u 44 -71% niepłodnych małżeństw (gdy leczenie trwa odpowiednio od 12 do 48 miesięcy).

NaProTechnologia szanuje zasady etyczne, godność człowieka, prawo dziecka do poczęcia i urodzenia się w miłości swoich rodziców. Jednocześnie legitymuje się wysoką skutecznością w wykrywaniu przyczyn i leczeniu niepłodności małżeńskiej.

Cały przebieg prac i badań naukowych, które były przeprowadzone przez ostatnie 28 lat, można odnaleźć w książce medycznej: T.W. Hilgers, The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY, Pope Paul VI Institute Press, 6901 Mercy Road, Omaha, NE 68106, 2004.