Najbliższe terminy spotkań wprowadzających na temat Modelu Creighton:

  • Zapraszamy na spotkanie w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, w sali poradni rodzinnej (na I piętrze w budynku „D”), w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 – spotkanie poprowadzi  Krzysztof Strug. Zapisy i informacje: krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl, tel. 692 550 798
  • Zapraszamy na spotkanie w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, w sali poradni rodzinnej (na I piętrze w budynku „D”), w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 – spotkanie poprowadzi  Krzysztof Strug. Zapisy i informacje: krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl, tel. 692 550 798
  • Zapraszamy na spotkanie w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, w sali poradni rodzinnej (na I piętrze w budynku „D”), w dniu 27.08.2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 – spotkanie poprowadzi  Krzysztof Strug. Zapisy i informacje: krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl, tel. 692 550 798

SPOTKANIE WPROWADZAJĄCE – PIERWSZY KONTAKT Z INSTRUKTOREM

Spotkanie wprowadzające służy omówieniu, czym jest Model Creighton i jaki jest jego związek z NaProTechnologią. Spotkanie, które trwa około 1,5 godziny prowadzi certyfikowany instruktor.

Na spotkanie wprowadzające obowiązuje rejestracja. W przypadku rezygnacji prosimy o informację. Spotkania wprowadzające odbywają się w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28  bądź w innym wskazanym przez instruktora miejscu.

Po spotkaniu wprowadzającym istnieje możliwość osobistej rozmowy z instruktorem. Jeśli pacjent decyduje się na dalszą współpracę otrzymuje od instruktora odpłatne materiały do nauki Modelu Creighton, a następnie ustala z nim termin pierwszego, indywidualnego spotkania.

Koszt materiałów wynosi 100 zł (płatność gotówką lub przelewem po spotkaniu).

Spotkanie wprowadzające jest darmowe i nie zobowiązuje do dalszych wizyt.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z INSTRUKTOREM

Spotkania indywidualne trwają od jednej do dwóch godzin i odbywają się w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 bądź w innym wskazanym przez instruktora miejscu. Nauka Modelu Creighton, który pozwala w pełni poznać własną płodność trwa około 1 roku i składa się z 8 spotkań indywidualnych.

Od 01.01.2023 r. koszt wizyty za spotkanie indywidualne z instruktorem Modelu Creighton wynosi 170 zł.
(płatność gotówką lub przelewem po spotkaniu).

SZKOLENIE NA INSTRUKTORA MODELU CREIGHTON

Każdy instruktor (FertilityCare Practitioner, FCP) ukończył kurs zgodnie ze standardami American Academy of FertilityCareTM Profesionals. Szkolenie odbywa się w języku angielskim, trwa 13 miesięcy. Składa się z dwóch zjazdów, trwających około tygodnia.

W międzyczasie studenci (FCPI) odbywają praktyki pod okiem odpowiednio wyszkolonych do tego osób – FertlityCare Educators. Praktyki odbywają się w miejscu zamieszkania poszczególnych studentów i polegają na prowadzeniu spotkań z Modelu Creighton z zainteresowanymi parami wraz z bieżącym raportowaniem swojej pracy. W ramach praktyki student przeprowadza wybrane spotkania w obecności edukatora, a także omawia z nim sposób prowadzenia dokumentacji.

Szkolenie kończy się amerykańskim egzaminem trwającym 5 godzin, składającym się z 4 części, obejmujących teoretyczne i praktyczne elementy nauczania Modelu Creighton, w tym wykonanie nagrań w języku angielskim.

Instruktorzy w Polsce zrzeszeni są w FCCP (Fertility Care Centers of Poland), w ramach którego dba się o wysoką jakość pracy instruktorów, m.in. poprzez coroczną, odnawialną afiliację czy dodatkowe warsztaty i konferencje.

Każdy z instruktorów może kroczyć ścieżką dalszego rozwoju poczynając od indywidualnej certyfikacji (Certified FertilityCare Practitioner, CFCP), a kończąc na certyfikowanym nauczycielu szkolącym nowych instruktorów Modelu Creighton (Certified FertilityCare Educator, CFCE).