Model Creighton

Model Creighton (The Creighton Model FertilityCare™ System):

  • To metoda rozpoznawania płodności, której współtwórcą jest Amerykanin – dr Thomas Hilgers.
  • Jest pierwszym i podstawowym narzędziem wykorzystywanym w diagnostyce i leczeniu niepłodności metodą NaProTechnologii.
  • Wystandaryzowana obserwacja cyklu umożliwia poznanie własnej płodności oraz odłożenie w czasie lub zaplanowanie poczęcia dziecka.
  • Pozwala precyzyjnie ustalić najlepszy moment do wykonania badań hormonalnych bądź wyznaczyć właściwy czas na przeprowadzenie leczenia farmakologicznego.
  • Wykrywa potencjalne nieprawidłowości w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego.
  • Polega na rozpoznawaniu czasu płodnego i niepłodnego w cyklu kobiety.

Model Creighton jest podstawą nowej gałęzi medycyny – NaProTechnologii (NaProTECHNOLOGY®: Natural Procreative Technology – Wsparcie Naturalnej Rozrodczości).

Po trzydziestu latach niezwykłych badań naukowych, dzięki Modelowi Creighton oraz nowej gałęzi medycyny – NaProTechnologii, tajemnice cyklu miesiączkowego i płodności zostały rozwikłane. Obecnie kobieta w pełni może zrozumieć swoje cykle i odpowiednio wykorzystać tę wiedzę w celu podtrzymania swojego zdrowia ginekologicznego
i rozrodczego. Wiedza ta pomaga również małżonkom planować własną rodzinę i kształtować przyszłość!

Model Creighton polega na wystandaryzowanych obserwacjach i zapisywaniu na karcie obserwacji biologicznych markerów, które są kluczowe dla zdrowia i płodności kobiety. Te „biomarkery” są wyznacznikami czasu płodności i niepłodności. Dzięki temu system może być stosowany zarówno w celu uzyskania poczęcia, jak i odkładania poczęcia
w czasie. Biomarkery mogą również sygnalizować nieprawidłowości występujące w cyklu. Model Creighton pozwala kobiecie doskonale poznać tajniki jej cyklu miesiączkowego.

creiModel Creighton jest wystandaryzowaną modyfikacją Metody Owulacyjnej Billingsów. Powstał na podstawie prowadzonych badań naukowych, procesu kształcenia oraz świadczonych usług. Jest on zarazem zintegrowanym systemem edukacyjnym zaprojektowanym po to, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych użytkownikom systemu przez instruktora i lekarza – konsultanta medycznego.

 

Badania naukowe, które doprowadziły do powstania Modelu Creighton, rozpoczęły się w 1976 roku. Cztery lata później system został w pełni opisany. Badania nad Modelem Creighton są nadal prowadzone. Uzyskano w nich bardzo wysoki stopień naukowego zrozumienia i trafności.

W ramach Modelu Creighton płodność jest postrzegana jako element zdrowia, a nie choroba, z którą należy walczyć. System nie jest w żaden sposób naturalną antykoncepcją. Jest prawdziwą metodą rozpoznawania płodności, która może być używana zarówno w celu uzyskania poczęcia, jak i odkładania poczęcia w czasie. Te podstawowe zasady sprawiają, że Model Creighton w samej istocie różni się zarówno od sztucznej, jak i naturalnej antykoncepcji.

Model Creighton bazuje na wiedzy zdobytej przez małżonków oraz na ich rozumieniu naturalnie występujących okresów płodności i niepłodności. Dzięki takiemu małżonkowie mogą podejmować decyzje dotyczące rozeznanej przez nich intencji stosowania systemu – w celu uzyskania poczęcia bądź odłożenia poczęcia w czasie. Ponadto system ten stanowi bezcenne źródło informacji dotyczących całościowego wymiaru zdolności prokreacyjnych. Dodatkową korzyścią dla kobiet jest to, że mogą przez całe życie obserwować i podtrzymywać swoje zdrowie rozrodcze i ginekologiczne. Model Creighton to istotnie jedyny system, który łączy w sobie prawdziwe rozpoznawanie płodności, opiekę medyczną nad kobietą oraz kompleksową troskę o jej zdrowie ginekologiczne i rozrodcze. Instruktorzy Modelu Creighton przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie nauk spokrewnionych z medycyną. Również lekarze – konsultanci medyczni zostali tak przygotowani, by mogli włączać ten system w swoją praktykę lekarską

Więcej na stronie: https://wtrosceoplodnosc.pl/.