HilgersThomas W. Hilgers jest dyrektorem Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha w USA (Instytut Papieża Pawła VI do Badań nad Ludzką Rozrodczością). Pierwsze badania nad rozpoznawaniem ludzkiej płodności rozpoczął jeszcze jako student medycyny w 1968 roku. Pracując w St. Louis University i Creighton University Schools of Medicine, wraz ze swoimi współpracownikami opracował Model Creighton. Dr Hilgers, a także K. Diane Daly, Susan K. Hilgers i Ann M. Prebil przez 25 lat rozwijali i nadal rozwijają ten system.

Dr Thomas Hilgers jest twórcą nowej gałęzi medycyny, tj. NaProTechnologii, która korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, endokrynologii i chirurgii oraz Model Creighton. NaProTechnologia jako pierwsza dyscyplina naukowa wiąże planowanie rodziny z monitorowaniem i utrzymaniem płodności kobiet.  W przeciwieństwie do powszechnego podejścia do płodności poprzez hamowanie i niszczenie, NaProTechnologia współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, NaProTechnologia rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, przywraca jego prawidłowy stan i podtrzymuje potencjał rozrodczy.

Obecnie dr Hilgers jest starszym konsultantem medycznym w zakresie położnictwa, ginekologii, medycyny reprodukcyjnej i chirurgii w Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Jest profesorem klinicznym na wydziale ginekologiczno-położniczym w Creighton University School of Medicine. Jest także dyrektorem Institute’s National Center for Women’s Health.