Najbliższe spotkania wprowadzające w Model Creighton odbędą się:

  • w Domu Pielgrzyma (sala Poradni Rodzinnej) na Górze Św. Anny (województwo opolskie) 15.10.2016 r (sobota) o godz. 18.00  – spotkanie poprowadzi  Monika Godzich-Siwiak (tel. 603 070 244, [email protected]). Zapisy bezpośrednio u instruktora.
  • w Fundacji Evangelium Vitae na ul. Pomorskiej 37 we Wrocławiu (budynek dawnego szpitala) 25.10.2016 r. (wtorek) o godz. 18.00  – spotkanie poprowadzi  Krzysztof Strug (tel. 692 550 798).
  • w Fundacji Evangelium Vitae na ul. Pomorskiej 37 we Wrocławiu (budynek dawnego szpitala) 19.11.2016 r. (sobota) o godz. 10.00  – spotkanie poprowadzi  Agnieszka Leibmann (tel. 668 753 255). Późniejsze spotkania indywidualne z p. Agnieszką prowadzone będą na Pawłowicach (dzielnica Psie Pole).
  • w Fundacji Evangelium Vitae na ul. Pomorskiej 37 we Wrocławiu (budynek dawnego szpitala) 29.11.2016 r. (wtorek) o godz. 18.00  – spotkanie poprowadzi  Krzysztof Strug (tel. 692 550 798).

Zarejestruj się