gabinet1 Wspierajmy modlitwą i dobrym słowem lekarzy, by byli wiernymi realizatorami nauczania Jana Pawła II: 
„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu — każdemu życiu ludzkiemu!”
(EV, 5) Pamiętajmy również, że „zadanie opieki nad życiem i służenie mu spoczywa na wszystkich, zwłaszcza w sytuacjach, gdy życie jest szczególnie słabe i bezbronne” (EV, 43)

26 czerwca br. w czasie naszego comiesięcznego spotkania na Eucharystii będziemy się modlić nie tylko w intencji małżeństw, lecz będziemy także polecać Bogu lekarzy, by zawsze stawali po stronie życia. Wszystkich, którzy chcieliby się modlić wraz z nami – serdecznie zapraszamy. www.fev.wroclaw.pl